Utsikt over bygda fra Borgegårdene. Foto: Christoffer Borge Johansen

Styret i Skoger og Konnerud Historelag har besluttet å avholde det utsatte årsmøtet i foreningen på Sørvangen torsdag 3. september klokken 19.00. Valg og vanlige årsmøtesaker står på programmet. Alle medlemmer har fått innstillingen fra valgkomiteen presentert i Historielagsnytt.

Styret vil forholde seg til myndighetenes anbefalinger om tiltak for å begrense spredningen av coronoa-viruset når årsmøtet arrangeres. Det vil bli gitt beskjed her på hjemmesiden vår og på Facebook om hvilke retningslinjer som gjelder når møtet nærmer seg.

Årsmøtet skulle opprinnelig vært arrangert på Sørvangen torsdag 2. april, men ble utsatt på ubestemt tid på grunn av corona-epidemien.