Minnetale ved bautaen ved generalmajor Eirik Kristoffersen i 2019.

Vestskogdagen må dessverre avlyses på grunn av korona-situasjonen. Det gjelder både arrangementene ved bautaen og på Rønnehue som skulle vært avholdt søndag 24. mai.

Bildet er fra fjorårets markering da daværende sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen, holdt tale. Kristoffersen er nå sjef for Hæren. Representanter for Heimevernet vil tross avlysningen legge ned en krans ved bautaen.

Skoger og Konnerud Historielag vil holde medlemmene oppdatert om avviklingen av planlagte arrangementer her på hjemmesiden vår og på Facebook.