Forfatter og religionshistoriker Øystein Morten tar oss med i Jakten på Olav den hellige på høstmøtet.

Kan man lære noe av vikingtiden? Eller av forlatte gårdsbruk? Religionshistorikeren Øystein Morten er forfatteren bak flere  bestselgende bøker, blant dem er ”Jakten på Olav den hellige”, ”Jakten på Sigurd Jorsalfare” og "Norske ødegårder". Torsdag 24. oktober holder han foredrag på høstmøtet på Sørvangen.

Øystein Morten er en usedvanlig engasjert muntlig formidler som maner fram bildene av fortiden, før han stopper opp og spør: Hva skal vi med all denne historien? I sitt foredrag på Skoger og Konnerud Historielags høstmøte tar han oss med i jakten på Olav den hellige. Helgenkongen er spesielt interessant for folk i Drammens-området nå fordi Skoger gamle kirke, som er en Olavskirke, skal feire sitt 800-årsjubileum 30. juli i 2020.

I september 2010 finner Øystein Morten levninger den katolske kirken hevder tilhører Olav den hellige. Vitenskapelige eksperter ved Universitetet i Oslo, Uppsala og i USA settes på saken, og jakten på Olav den hellige er i gang.

Røntgenfotografi, karbondateringer og DNA-strukturer viser sammen med nye kildestudier en helt annen mann enn den sagaskriveren Snorre skildret.

Dette er fortellingen om en annen Olav enn den vi har hørt om før. En mann som dukker opp som leiesoldat i England på begynnelsen av 1000-tallet. 

Historien handler også om tro og håp i middelalderen, om en mektig kirke, en hodeskalle på Akershus festning og hemmeligheter som har ligget gjemt i St. Olavs domkirke i Oslo.

Skoger og Konnerud Historielags høstmøte er åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. Det arrangeres på Sørvangen Arbeidssenter på Konnerud torsdag 24. oktober 2019 kl. 19.00.