Skolebygningen på Oscarsborg. Foto: Oscarsborg museer.

Årsmøtet i Skoger og Konnerud Historielag avholdes på Sørvangen torsdag 4. april klokken 19.00. 

Styrets og gruppenes beretninger blir lagt fram, og det blir framvisning av film. Valgkomiteens innstilling ser du nederst i denne saken.

Vårturen til Oscarsborg er nå fulltegnet med 66 deltagere. I tillegg er det to som står på venteliste. Turen arrangeres lørdag 27. april.  Som vanlig har vi med oss kaker og kaffe. Lunsj og quiz blir det også. Det ligger an til å bli en interessant og innholdsrik lørdag i hyggelig selskap.              

    Valgkomiteens innstilling:     

    (For å lese tabellen på mobil, snu den til vannrett posisjon)                            

Sittende

På valg

Valgkomiteens forslag

Neste gang 

 

2019

 

2020

2021

 STYRET

Leder Hanne Fretheim

 

Ja

Leder Hanne Fretheim

 

 X

Nestleder.  Jan Sundby Ekeberg

Nei

 

 X

 

Sekretær Anne Lise Bjørge Erichsen

Ja

Sekretær Jon Halden

 

X

Kasserer Randi Raaen

Nei

 

   X

 

Styremedlem Tore Skjeldrum

Nei

 

  X

 

Styremedlem   Linda Skjeldrum

Ja

 Styremedlem Linda Skjeldrum

 

 

 X

Varamedlem Jon Halden

Ja

Varamedlem Anne Lise Erichsen

 

 X

Varamedlem Jan Haldor Skramstad

Nei

 

  X

 

         

 ANDRE VALG          

Revisor Hans Gundesø

Ja

Rev. Finn Halden

  

 X

Revisor Solveig Steen

Nei

 

  X

 

         

ARRANGEMENTSKOMITEEN

Steinar Knutsen (leder)

Nei

 

  X

 

Toril Skramstad

Ja

Toril Skramstad

   X

 1 år

Heidi Solberg

Nei

 

  X

 

Per Aga

Nei 

 

   X

  

Henning Borge

Ja

Henning Borge

           

 X

Hilde Hyllseth

Ja

Hilde Hyllseth

  

X

Trygve Fretheim

Ja

Trygve Fretheim

  

X

Tor Willy Fredriksen

Ja

Tor Willy Fredriksen

  

X

Svein Johansen

Ja

Svein Johansen

  

X

         
         

FOTO OG IT-KOMITEEN

 Ingar Steen  (leder)

Ja

Ingar Steen

   

 X

 Toril Juel

Ja

Toril Juel

   

 X

     

 

 

Runar Brekke Nilsen

Nei

 

   X

 

 Tom Hayden

Nei

 

   X

 

Per R. Thoresen

Nei

 

   X

  

Otto Martin Tollefsen

Nei

 

   X

  

  

BYGDESAMLINGEN PÅ BORGE

Oddvar Borge Johansen

Nei

 

  X

  

         
 

REDAKSJONSKOMITEEN         

Redaktør Bjarne Dramdal Erichsen

 Nei

 

  X

 

Haldis Kr. Sørby

 Nei

 

   X

 

Tone Sverreson Ørmen

 Ja

Tone S. Ørmen

  

   X

Ingvild Anita Velde

 Nei

 

 X

 

Inger Johnsrud

 Ja

 Inger Johnsrud

 

  X

Elin Eskerud

Nei

 

X

 

         

RØNNEHUESTYRET

Dugnadsleder Bjørn Syvertsen

   

 

 

   

Fra SKH-styret: Linda Skjeldrum

 Ja

Fra SKH-styret: Tore Skjeldrum

 

 X

Selvik Bruk: Maria Bostrøm

       
         

STI- OG BOPLASSKOMITEEN 

Erik Bjørløv-Larsen

Nei

 

  

   X

Hans Myhre

Nei

 

  

   X

Hans Gundesø

     

   X

         

SKJELDRUMSAGAKOMITEEN

       

Erik Juel (leder)

 

Drift og vedlikehold

 

 

   

Svein Johansen

     
       

DISTRIBUSJONSGRUPPA

Per R. Thoresen, Konnerud

Nei

 

X

 

Reidar Halden, Skoger

Nei

 

X

 

Hans Myhre

Ja

   

X

Knut Ingar Samuelsen

Ja

   

 X

MALMVEIENKOMITEEN

       

Hans Myhre

       

Per R. Thoresen

       

Tom Hayden

       

Erik Bjørløw-Larsen

       
         

VALGKOMITEEN     

Gerd Skjeldrum 

 Ja

 Gerd Skjeldrum

  

X

Tone Sverreson Ørmen

 Nei

 

  X

 

Toril Naper Hauge

 Nei

 

  X

 

DRAMMEN KOM. NAVNEKOMITE

     

 

Per Runar Thoresen

Ja

Per Runar Thoresen

 

  X