Her er valgkomitéens innstilling til årsmøtet i Skoger og Konnerud Historielag. Møtet blir holdt på Sørvangen torsdag 15. mars klokken 19.00. I tillegg til valg og årsberetning, blir det visning av historiske filmer.                

Valgkomiteens innstilling:

(For å lese tabellen på mobil, snu den til vannrett posisjon)

Sittende  På valg i   Valgkomiteens forslag Neste gang 
  2018   2019 2020
STYRET
Leder Hanne Fretheim Nei     X  
Nestleder.  Jan Sundby Ekeberg Ja Nestleder Jan S. Ekeberg    X
Sekretær Anne Lise Bjørge Erichen Nei     X  
Kasserer Randi Raaen Ja Kass. Randi Raaen      X
Styremedlem Tore Skjeldrum Ja Styremedl. Tore Skjeldrum     X
Styremedlem   Linda Skjeldrum Nei     X  
Varamedlem Steinar Knutsen Ja Varamedl. Jon Halden  X  
Varamedlem Jan Haldor Skramstad Ja Varamedl. Jan H. Skramstad     X
         
 ANDRE VALG     
Revisor Hans Gundesø Nei      X  
Revisor Solveig Steen Ja Rev. Solveig Steen      X
         
ARRANGEMENTSKOMITÉEN
Bjørg Halden (Leder) Ja Steinar Knutsen      X
Aud Juel Ja Toril Skramstad    X  
Jon Halden Ja Heidi Solberg     X
Elisabeth Ruud Ja   Per Aga      X
Henning Borge Nei      X          
Hilde Hyllseth Nei      X  
Trygve Fretheim   Valgt for 1 år    X  
Tor Willy Fredriksen   Valgt for 1 år    X  
Svein Johansen   Valgt for 1 år    X  
         
FOTO- OG IT-KOMITÉEN
Ingar Steen  (leder) Nei       X  
Toril Juel Nei       X  
Hans Haveraaen Nei       X  
     Runar Brekke Nilsen     X
Tom Hayden Ja  Tom Hayden      X
Per R. Thoresen Ja  Per R. Thoresen      X
Randi Gisvold Steen Ja  Otto Martin Tollefsen      X
 
BYGDESAMLINGEN PÅ BORGE
Oddvar Borge Johansen Ja Oddvar Borge Johansen   x
  
REDAKSJONSKOMITÉEN
Redaktør Bjarne Dramdal Erichsen  Ja Red. Bjarne Dramdal Erichsen     X
Haldis Kr. Sørby  Ja Haldis Kr. Sørby      X
Tone Sverreson Ørmen  Nei      X   
Ingvild Anita Velde  Ja  Ingvild Anita Velde     X
Inger Johnsrud  Nei      X  
    Elin Eskerud     X
         
RØNNEHUE-STYRET         
Dugnadsleder Bjørn Syvertsen            
(fra SKH-Styret) Linda Skjeldrum  Nei     X  
Selvik Bruk Maria Bostrøm        
    Erik Juel    
         
STI OG BOPLASSKOMITÉN
Reidar Halden  (Leder) Ja Erik Bjørløw-Larsen   x
Hans Myhre Ja Hans Myhre   x
    Hans Gundesø   x
         
SKJELDRUMSAGA-KOMITÉEN
Reidar Halden (leder)     X  
Hans Myhre     X  
Tom Hayden     X  
         
DISTRIBUSJONSGRUPPA
Per R. Thoresen. Konn. Ja     X
Reidar Halden. Skoger Ja     X
Hans Myhre     X  
Knut Ingar Samuelsen     X  
         
MALMVEIENKOMITÉEN
Hans Myhre        
Per R. Thoresen        
Tom Hayden        
Erik Bjørløw-Larsen        
         
VALGKOMITÉEN   
Gerd Skjeldrum   Nei     X  
Tone Sverreson Ørmen  Ja Tone S. Ørmen     X
Toril Naper Hauge  Ja Toril Naper Hauge     X
         
DRAMMEN KOMMUNALE NAVNEKOMITÉ
Per Runar Thoresen Ja Per Runar Thoresen     X