Klimåpåvirkningene på Skoger gamle kirke skal undersøkes. Foto: Tone Sverreson Ørmen
 
Norsk institutt for kulturminneforskning har vist interesse for Skoger gamle kirke. Fire bygg i Norge har blitt plukket ut til et nasjonalt  prosjekt.
 
– Skoger gamle kirke har kommet med på et spesielt nasjonalt prosjekt hvor vi skal kartlegge klimapåvirkninger, hva gamle bygg står over for, sier kirkeverge Ivar Nygård.
 
– Det er bare fire bygg i hele Norge som er blitt plukket ut, og Skoger gamle kirke er på denne listen sammen med bygg fra Norsk Folkemuseum og Bryggene i Bergen, sier han.  Miljøovervåkingen skal foregå i 35 til 50 år.
 
PS! Du kan lese om Skoger gamle kirke og gamlekirken på Konnerud i siste nummer av Historielagsnytt som distribueres nå. Der er det dessverre feil bildetekst sammen med bildet av Skoger gamle kirke. Den riktige ser du her.