Høstmøtet kan by på foredrag om gamle Sørlandske hovedvei og arrangeres på Sørvangen torsdag 26. oktober klokken 19.00.

Det er Tore Wiig kåserer om gamle Sørlandske hovedvei gjennom Buskerud og Vestfold. Bildet vi viser her er trolig tatt før 1955. Sørlandske hovedvei har ikke fått den trasèen den fikk på slutten av 50-tallet og bakkeplanering av jorder som ble utført rundt 1956 er enda ikke gjennomført.

På bildet ses følgende gårder: Nedre Eik  (Fanuelsen), Nedre Eik (Fretheim / Werner / Aas), Vestheim (Husum), Alfheim (Juel), Øvre Eik (Fretheim), Knive (Ryum / Almquist), Godthåp (Steen), Lindum Øvre (Bjørnstad / Lagerqvist),  Øvre Knive (Skaug).

I landskapet ses Kniveåsen, Knausen og Vardåsen. Skytterhuset til den gamle skytebanen på Knive syns så vidt. Denne banen ble nedlagt omkring 1955 og erstattet med Bakkebanen  litt lenger syd. Denne fungert bare i rundt 10 år før også den ble nedlagt.

Den gamle Sørlandske hovedvei kommer opp fra Dælane (Kobbervikdalen) ved Nedre Eik (Fanuelsen) og går gjennom bildet mot Vestfold ved Vestheim (Husum).

Nedre Eik (Fanuelsen) greide seg gjennom omleggingen av "Sørlandske" på slutten av 50-tallet, men salg til Drammen Tomteselskap ca. 1970, og omlegging til ny motorvei (E-18) på 90-tallet, utraderte dette gårdsbruket fullstendig.

PS: Skrivefeilen i stedsangivelsene som er plassert inn bildet da det ble lagt inn i vårt arkiv, får vi dessverre ikke rettet opp her. Den observante leser har for lengst sett at Sørlandske hovedvei kalles for Sørlandske hovervei.