Årsmøtet på Sørvangen torsdag 30. mars samlet i underkant av femti medlemmer. Tone Sverreson Ørmen la fram valgkomiteens innstilling som ble klappet gjennom. I tillegg ble det vedtatt å opprette et nytt utvalg som skal ta seg av Malmveien fra Konnerud til Eidsfoss. Mer om årsmøtet kan du lese i neste nummer av Historielagsnytt som kommer i mai.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker, som årsberetninger, regnskap og valg, var det en flott og engasjerende bilde-quiz ved foto-komiteen og lett servering. 

Slik blir du medlem

Som medlem i Skoger og Konnerud Historielag blir du en del av et aktivt lokalhistorisk og sosialt miljø og får i tillegg:

- Medlemsbladet "Historielagsnytt" to ganger i året - vår og høst
- Tilgang til vår store bildesamling på Internett
- Tilgang til Historielagsnytt på Internett fra og med 2008

Hva koster det?
Kontingenten kr. 300,- per år.  Nye medlemmer som innmeldes etter 1. juli, kan betale halv kontingent for resten av det første året.
 

Hvordan bli medlem?
Send kontingent med angivelse av avsender til
   konto 2310.21.21554
   Skoger og Konnerud Historielag
   Postboks 9112, 3006 Drammen

Du kan også sende en melding om at du ønsker å bli medlem, med angivelse av navn og adresse, til en av kontaktene under "Kontakter".