Torsdag 30. mars klokken 19.00 er det årsmøte i Skoger og Konnerud Historielag på Sørvangen. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, som årsberetninger, regnskap og valg, blir det bilde-quiz ved foto-komiteen og lett servering. Bildet er fra fjorårets quiz som skapte stort engasjement blant deltakerne.

Slik blir du medlem

Som medlem i Skoger og Konnerud Historielag blir du en del av et aktivt lokalhistorisk og sosialt miljø og får i tillegg:

- Medlemsbladet "Historielagsnytt" to ganger i året - vår og høst
- Tilgang til vår store bildesamling på Internett
- Tilgang til Historielagsnytt på Internett fra og med 2008

Hva koster det?
Kontingenten kr. 300,- per år.  Nye medlemmer som innmeldes etter 1. juli, kan betale halv kontingent for resten av det første året.
 

Hvordan bli medlem?
Send kontingent med angivelse av avsender til
   konto 2310.21.21554
   Skoger og Konnerud Historielag
   Postboks 9112, 3006 Drammen

Du kan også sende en melding om at du ønsker å bli medlem, med angivelse av navn og adresse, til en av kontaktene under "Kontakter".